Διαθέσιμα μαθήματα

Καλωσορίσατε στο Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»! 

Το παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξειδικευμένα στην παιδαγωγική της από απόσταση σχολικής εκπαίδευσης, ως μία καθαρά εθελοντική προσφορά προς εσάς τους/τις εκπαιδευτικούς, ως ελάχιστη αναγνώριση και στήριξη του έργου σας στην παρούσα έκτακτη συνθήκη της πανδημίας. 

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με βάση τη δομή και τη διάρκεια του προγράμματος που αυτό καθόρισε, θέτουμε στη διάθεσή σας 10 διδακτικές ενότητες, κάθε μία εκ των οποίων απαρτίζεται από μία σύντομη εισαγωγή, ένα κείμενο μελέτης και μία σειρά σύντομων απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το αντικείμενο της κάθε ενότητας. 

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στο σώμα των εκπαιδευτικών όσον αφορά στις στάσεις και τις απόψεις, αλλά και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες με την από απόσταση εκπαίδευση, καθώς και στις γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα που αποκτήσατε μετά την έκτακτη και επείγουσα μετάβαση από την εκπαίδευση μέσα στην τάξη στην από απόσταση ηλεκτρονική εκπαίδευση και μάθηση. 

Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να προσφέρουμε συνοπτικά τα κύρια στοιχεία επιστημονικής γνώσης και έρευνας για κάθε θεματική, συνοδευόμενα, όπου είναι εφικτό, και με εύχρηστες προτάσεις εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πράξη. Έτσι ο καθένας και η καθεμία σας μπορεί να αντλήσει από το πρόγραμμα ότι τυχόν είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο, είτε ως νέα γνώση, είτε ως θεωρητική πλαισίωση υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας. 

Ελπίζουμε να πετύχαμε στη στόχευση αυτή και με χαρά θα λάβουμε και την ανατροφοδότησή σας για τη συνεχή βελτίωση της δουλειάς μας και της συνεργασίας μας με εσάς! Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας την επόμενη μέρα! 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη 
Πρυτάνισσα 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος