Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Πολιτική Cookies Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες
Πολιτική Απορρήτου Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Για την καλύτερη λειτουργία της Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτήν, χρησιμοποιούμε cookies.

Πλήρης πολιτική

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) από έναν διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον διαδικτυακό τόπο να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψη σας και να κάνει τον διαδικτυακό τόπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies έχουν σημαντική χρησιμότητα. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, για παράδειγμα, για την αποτύπωση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα cookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού  και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Δύο cookies χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο:

 • Το βασικό είναι το cookie συνόδου, που συνήθως ονομάζεται MoodleSession. Πρέπει να επιτρέψετε αυτό το cookie στον περιηγητή σας για να εξασφαλίσετε τη συνέχεια και να διατηρήσετε τα στοιχεία σύνδεσης από σελίδα σε σελίδα. Όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή, αυτό το cookie καταστρέφεται (στον περιηγητή σας και στον εξυπηρετητή).
 • Το άλλο cookie είναι καθαρά για λόγους ευκολίας και συνήθως ονομάζεται κάτι σαν MOODLEID. Απλά θυμάται το όνομα χρήστη σας στον περιηγητή. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιστρέφετε σε αυτόν τον ιστότοπο, το πεδίο ονόματος χρήστη στη σελίδα σύνδεσης θα είναι ήδη συμπληρωμένο για εσάς. Είναι ασφαλές να απορρίψετε αυτό το cookie - θα πρέπει απλώς να πληκτρολογείτε ξανά το όνομα χρήστη σας κάθε φορά που συνδέεστε.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα (Log Files)

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο server (διακομιστής) καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) την IP διεύθυνση σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας) για τον οποίο συλλέγουμε τη IP διεύθυνση σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή, καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679 να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser

Ο κάθε χρήστης της Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους.

Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, είτε να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies, είτε να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε να μην επιτρέπετε γενικώς τη χρήση cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser:


Περίληψη

Στο πλαίσιο διασφάλισης του Ιδρύματος και των χρηστών του για τη σύννομη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει λάβει πρόσφορα, τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Πλήρης πολιτική

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται ή μοιράζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επισκέπτονται την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας αναλύονται στις παρακάτω δύο βασικές κατηγορίες:

Προσωπικές Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο: Η πλατφόρμα μπορεί να ζητά από τους χρήστες να καταχωρήσουν το πλήρες τους ονοματεπώνυμο για την ταυτοποίησή τους και την εμφάνιση σε αποτελέσματα, βαθμολογίες κλπ.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: Η διεύθυνση email χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους χρήστες, αποστολή ειδοποιήσεων και ενημερώσεων σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Φωτογραφία προφίλ: Οι χρήστες μπορεί να ανεβάζουν μια φωτογραφία προφίλ που τους αναπαριστά κατά τη διάρκεια της χρήσης της πλατφόρμας. Αυτή η φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του χρήστη στο σύστημα και για εμφάνισή της σε αντίστοιχες ενότητες.

Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται για να επαληθευτεί η ταυτότητα των χρηστών, να επιτραπεί η επικοινωνία μεταξύ της πλατφόρμας και των χρηστών, καθώς και για να παρέχεται εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.

Μη Προσωπικές Πληροφορίες ταυτοποίησης

Οι μη προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως φυσικό πρόσωπο. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα χρήσης: Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες περιήγησης, όπως οι σελίδες που επισκέπτονται, ο χρόνος που περνούν σε κάθε σελίδα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούν(π.χ. υπολογιστής, smartphone, tablet), το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και την ανάλυση της οθόνης.
 • Μηχανισμοί αναφοράς: Οι ιστοσελίδες μπορούν να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες βρήκαν την ιστοσελίδα, όπως αναφορές από άλλες ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης ή κάποιες διαφημίσεις.
 •  Ανώνυμα δημογραφικά δεδομένα: Ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τη δημογραφική προέλευση των χρηστών (γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο κτλ)

Cookies των προγραμμάτων περιήγησης

Η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησης του Χρήστη. Λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση και χρήση των cookies κατά την περιήγηση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Cookies».

Πως χρησιμοποιούμε τις συλλεγόμενες πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επισκεφθείτε και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και της υπηρεσίες μας:
  Μπορεί να χρειάζονται για την σωστή εμφάνιση των πληροφοριών σας στις ιστοσελίδες της πλατφόρμας και των υπηρεσιών.
 • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών:
  Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε πιο αποδοτικά στις ανάγκες εξυπηρέτησης και υποστήριξης των χρηστών.
 • Προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών:
  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στην πλατφόρμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Για την αποστολή περιοδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιηθεί σε σχετικές απαντήσεις στα ερωτήματά σας, τις ερωτήσεις σας ή/και σε άλλα αιτήματα.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγών και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα και στα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούνται τεχνικές κρυπτογράφησης, περιορισμός πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και εφαρμογή αυστηρών πολιτικών ασφαλείας για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν εμπορευόμαστε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα με κανένα ιδιώτη ή φορέα. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να μοιραστούμε συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες, που δεν συνδέονται με ουδεμία προσωπική πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με χρήστες ή επισκέπτες της πλατφόρμας και των υπηρεσιών μας, με αξιόπιστους συνεργαζόμενους φορείς ή υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

H Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι, φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον δικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίο  έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Πέρα από τη σχετική αλλαγή στη σχετική ιστοσελίδα της πλατφόρμας, συνήθως ενημερώνουμε σχετικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των Ανωτέρω Όρων

Με τη συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, συναινείτε ρητά στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς του Ιδρύματος και για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, μετά την καταχώριση των αλλαγών αυτής της πολιτικής και την σχετική ενημέρωση των Χρηστών, υποθέτει ότι αποδέχονται τις εκάστοτε αλλαγές της πολιτικής.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο moodle@aegean.gr.