Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Πολιτική cookies Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες
Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies.

Πλήρης πολιτική

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) από έναν διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον διαδικτυακό τόπο να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψη σας και να κάνει τον διαδικτυακό τόπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookies έχουν σημαντική χρησιμότητα. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, για παράδειγμα, για την αποτύπωση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα cookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού  και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Δύο cookies χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο:

  • Το βασικό είναι το cookie συνόδου, που συνήθως ονομάζεται MoodleSession. Πρέπει να επιτρέψετε αυτό το cookie στον περιηγητή σας για να εξασφαλίσετε τη συνέχεια και να διατηρήσετε τα στοιχεία σύνδεσης από σελίδα σε σελίδα. Όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή, αυτό το cookie καταστρέφεται (στον περιηγητή σας και στον εξυπηρετητή).
  • Το άλλο cookie είναι καθαρά για λόγους ευκολίας και συνήθως ονομάζεται κάτι σαν MOODLEID. Απλά θυμάται το όνομα χρήστη σας στον περιηγητή. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιστρέφετε σε αυτόν τον ιστότοπο, το πεδίο ονόματος χρήστη στη σελίδα σύνδεσης θα είναι ήδη συμπληρωμένο για εσάς. Είναι ασφαλές να απορρίψετε αυτό το cookie - θα πρέπει απλώς να πληκτρολογείτε ξανά το όνομα χρήστη σας κάθε φορά που συνδέεστε.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα (Log Files)

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του Διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο server (διακομιστής) καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) την IP διεύθυνση σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας) για τον οποίο συλλέγουμε τη IP διεύθυνση σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή, καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679 να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser

Ο κάθε χρήστης του διαδικτυακoύ τόπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους.

Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, είτε να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies, είτε να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε να μην επιτρέπετε γενικώς τη χρήση cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser:


Περίληψη

Στο πλαίσιο διασφάλισης του Ιδρύματος και των χρηστών του για τη σύννομη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει λάβει πρόσφορα, τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Πλήρης πολιτική

Με τη συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, συναινείτε ρητά στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς και διοικητικούς σκοπούς του Ιδρύματος και για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα.